Schoorsteen werkzaamheden

Oude schoorstenen hebben vaak voegen die aan het verzanden zijn en voegen die poreus zijn het geen lekkage tot gevolg kan hebben. De buitenkant van de schoorsteen kan vaak nog prima gerenoveerd worden door deze opnieuw te voegen. Bij hakken of uitbreken van de voegen komt het nogal eens voor dat er behoorlijke schade wordt aangericht aan het metselwerk van de schoorsteen door de krachten die hierdoor op de schoorsteen worden uitgeoefend. Om dit te voorkomen, maken wij uitsluitend gebruik van de nieuwste technieken en zullen wij met diamant de voegen uitfrezen. Bij het frezen wordt nauwelijks kracht uitgeoefend op het metselwerk van de schoorsteen waardoor het risico op scheuren of losraken van de stenen tot een minimum wordt gereduceerd. Eventuele loszittende stenen kunnen over het algemeen weer opnieuw vast gemetseld worden.

 

Na het opnieuw voegen en eventueel impregneren van uw schoorsteen kan uw schoorsteen weer vele jaren mee.
Bij het impregneren van uw schoorsteen wordt zorgvuldig een vloeistof aangebracht op het metselwerk en de voegen. Hierdoor zal de schoorsteen geen vocht meer opnemen waardoor de kans op vorstschade aanzienlijk afneemt. De kans op scheuren of afbreken van de stenen is hiermee tot een minimum gereduceerd.

 

Ook de bovenplaat van uw schoorsteen zal in veel gevallen toe zijn aan renovatie. De meeste oude schoorstenen hebben een gecementeerde bovenplaat die door weersinvloeden, zoals vocht en vorst, na een aantal jaren scheuren gaat vertonen. De beste en meest eenvoudige oplossing is het in kunststof zetten van de gehele bovenplaat zodat vocht geen kans meer krijgt.

 

Schoorsteen vernieuwen

In veel gevallen is het mogelijk uw oude stenen schoorsteen nog te renoveren en zal het niet nodig zijn de schoorsteen compleet te vernieuwen. Soms is de toestand van een schoorsteen echter zo slecht dat het raadzaam is deze in zijn geheel af te breken en een nieuwe schoorsteen te metselen. In de praktijk komt het helaas vaak voor dat uw huis hier niet fraaier op wordt, omdat er geen rekening mee wordt gehouden dat de nieuwe stenen bij uw woning moeten passen. Bij vernieuwing van uw schoorsteen, of een deel ervan, zullen wij altijd proberen om de juiste stenen te gebruiken waardoor uw nieuwe schoorsteen weer één geheel vormt met uw woning.

 

Loodrenovatie schoorsteen

De loodslabben rondom uw schoorsteen zorgen voor een waterdichte afsluiting. Wanneer er scheuren of gaten in het lood bevinden, of wanneer de loodslab loshangt, dienen de loodslabben te worden gerepareerd of vernieuwd om te zorgen dat de loodslabben weer voor een waterdichte afsluiting zorgen. Verwijderen schoorsteen Wilt u uw schoorsteen laten verwijderen, omdat de schoorsteen niet meer wordt gebruikt, deze uit asbest bestaat of deze niet meer te renoveren valt. Op en Top schoorsteenveegbedrijf verwijdert de schoorsteen met grote zorg, en brengt u dak weer een ouden staat, zonder dat er te zien is dat er ooit een schoorsteen stond.

ROOKKANAAL INSPECTIE

KIEST U OOK VOOR ONS ?

Met 10 jaar garantie en met de focus om uw tevreden te stellen , kunt u met alle geruststelling op ons vertrouwen voor de werkzaamheden aan uw huis/kantoor. Onze werkzaamheden gebeuren door en met professionele mensen en materialen voor particulieren en bedrijven.

 • Duidelijke prijsafspraken
 • Prefessioneel materiaal en vakmanschap
 • Kwaliteits contole bij oplevering
 • Hoogste standaard in kostencontrole
 • Snel en binnen de prijsafspraak
 • Sublieme service en tevredenheidsgarantie

FAQ's

 • HOE KAN IK HOGE KOSTEN VOORKOMEN?

  Voorkom onaangename verrassingen en hoge onkosten door tijdig onderhoud uit te (laten) voeren en uw dak jaarlijks door een deskundige te laten inspecteren.

 • HOEVEEL KOST EEN INSPECTIE?

  De inspectie wordt door Op en Top schoorsteenveegbedrijf gratis uitgevoerd, hierna zullen de eventuele reparaties altijd eerst met uw besproken worden.

 • HOEVEEL TIJD NEEMT EEN INSPECTIE IN BESLAG?

  De inspectie wordt uitgevoerd door een van onze deskndige en is mede afhankelijk van het dakoppervlak en het aantal mankementen die genotteerd en gefotografeerd worden. Gemiddeld hebben wij binnen een uur uw dak controleerd.

 • WAT DOEN JULLIE NA DE INSPECTIE?

  Na de inspectie geven wij u een duideijk beeld van onze bevindingen eventueel zullen wij dit weerleggen met foto’s. Tevens kunnen wij voorzien in een vrijblijvende gratis offerte.

© Copyright 2018